send link to app

Chinese Horoscope ForecastDéveloppeur Appboost Studio
Libre

Nằm trong bộ sưu tập các ứng dụng về tử vi trọn đời. Ứng dụng cho phép bạn xem tuổi theo Can Chi năm 2016 theo thuyết phong thủy ngũ hành âm dương.Công cụ bói chính xác, theo thuyết tử vi phong thủy, Xem theo đối tượng Nam Nữ, Xem năm tuổi, Xem tuổi làm ăn, chọn vợ chồng, tình duyên năm 2016,
Ngày giờ xuất hành, Xem tuổi xông đất năm Bính Thân.Cuộc sống, công danh và bói tình duyên.
Các Thiên Can Địa Chi:
Can: 1 甲 Giáp Dương Mộc2 乙 Ất Âm Mộc3 丙 Bính Dương Hỏa4 丁 Đinh Âm Hỏa5 戊 Mậu Dương Thổ6 己 Kỷ Âm Thổ7 庚 Canh Dương Kim8 辛 Tân Âm Kim9 壬 Nhâm Dương Thủy10 癸 Quý Âm Thủy
Chi:1 子 Tý 2 丑 Sửu 3 寅 Dần 4 卯 Mẹo 5 辰 Thìn 6 巳 Tỵ 7 午 Ngọ 8 未 Mùi 9 申 Thân 10 酉 Dậu 11 戌 Tuất 12 亥 Hợi